Các bước để bắt đầu phần mềm

rò và chức năng của hệ thống tài khoản:
Tài khoản được chia thành các cấp bậc và chức năng như sau:

Giao diện

Truy cập vào trang web của phần mềm.
Sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu được tạo.
Click chuột vào biểu tượng avatar:
Hệ thống sẽ hiển thị các giao diện :
Nhấn vào biểu tượng quả chuông sẽ hiển thị các thông báo liên quan đến người dùng.
Bên trái màn hình bao gồm các đầu mục:
 • Công việc : Danh sách các công việc giao và được giao.
 • DS dự án : Liên quan đến các dự án được triển khai.
 • Thành viên : Chứa danh sách nhân viên trong cả công ty.
 • Dự án : Chứa các dự án mà người dùng đang tham gia.Có thể thao tác tạo dự án bằng vào chọn "Tùy chỉnh" chọn "Tạo dự án" .
 • Phòng ban : Chứa các phòng ban trong công ty.Có thể thao tác tạo phòng ban bằng vào chọn "Tùy chỉnh" chọn "Tạo phòng ban" .
Ở dưới cùng góc phải màn hình có biểu tượng chat để liên lạc với người dùng khác đang hoạt động.
Chức năng đổi màu cho giao diện:
Cuối cùng là tính năng đăng xuất khỏi giao diện:

Tạo tài khoản người dùng:

Sử dụng tài khoản OWNER đăng nhập phần mềm.
Chọn mục "Thành viên"
Bấm vào "Thêm thành viên"
Sau đó điền các thông tin về :
 • Họ tên: Họ tên của nhân viên hoặc người quản lý.
 • Tài khoản: Tên viết tắt của họ và tên.
 • Email: Thông tin email của nhân viên hoặc người quản lý.
 • Chức danh: Giám đốc, Kế toán,....
 • Phân quyền: Owner, Admin, Member.
 • Kết thúc chọn “Lưu”.

Chỉnh sửa dữ liệu tài khoản:

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống bằng “tài khoản” và “mật khẩu”
Click trực tiếp vào avatar người dùng
Chọn "BK Account Tài Khoản"
 • Chỉnh sửa dữ liệu tài khoàn các thành viên: Chọn "Thành viên" click vào dấu ba chấm bên phải tài khoản cần sửa, tại đây có các chức năng như hình:
 • Chỉnh sửa dữ liệu tài khoản cá nhân bấm trực tiếp "Chỉnh sửa tài khoản" . Điền các thông tin vào mục sửa tài khoàn: “Họ tên, Chức danh, Ngày sinh, Điện thoại, Địa chỉ”. Sau đó “Lưu”.